Huurprijzen

Hieronder volgende de nu geldende bedragen voor contributie, tuinhuur e.d.

Bij het indienen van het inschrijvingsformulier gaan wij ervan uit dat u de verplichtingen, en voorwaarden accepteert ,zoals omschreven staan in de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene gedragsregels van de vereniging. Deze zijn vooraf in te zien in het clubgebouw aan de Krommeweg 22.

A. Inschrijfgeld bedraagt        :    eenmalig                                     €     10,00

B. Contributie zonder tuin*   :     per jaar                                       €     15,00

C. Contributie met tuin            :     per jaar                                       €    50,00

D. Grondhuur                              :    per jaar/per m2voor 2019     €      0,82

E. Sleutelgeld en borg **          :     eenmalig                                     €    75,00

F. Extra sleutel                            :    per stuk                                        €    25,00

Contributie zonder tuin* is bedoeld voor niet gezinsleden die meetuinen met hoofdhuurder.

Sleutelgeld en borg** wordt terugbetaald bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de sleutel(-s) en bij oplevering van een schone tuin.

De grondhuur wordt bepaald door het aantal m2 tuingrond met een toeslag voor bijvoorbeeld gezamenlijke paden.
Over de berekeningen van de tuinoppervlakte en toeslag e.d. kan niet worden gediscussieerd.
Het toewijzen van een tuin gebeurt in volgorde van datum inschrijving en na de beoordeling van de aanvraag door het bestuur.
Voor verdere informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat via  contact op deze website.