Meehelpen

Het onderhoud van de complexen Zuidwende en Krommeweg hebben we in eigen beheer. Op die manier kunnen we kosten besparen.
Dit houdt in dat we van alle leden verwachten dat zij minimaal 8 uur per jaar meehelpen bij algemene werkzaamheden.
Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke vorm van werkzaamheden bij u passen.

Te denken valt aan:
* Helpen op onderhoudsavonden  * Verven  * Onderhoud algemeen groen
* Maaien  * Bardienst  * Schoonmaken  * Onderhoud machines
* enz.

Bij leden die niet meehelpen wordt 75 euro in rekening gebracht.